Xe Chở Ô tô ISUZU 5 tấn
Giá Xe: 780000000
Xe Cơ Sở: NQR75ME4
Kích thước: 8.150 X 2.220 X 2.700
Tải trọng: 3.490
Tổng tải trọng: 9.000
Xe Isuzu Ép Rác
Giá Xe: Liên Hệ
Xe Cơ Sở: Isuzu QKR77FE4
Kích thước: 5.410 x 1.860 x 2.170 mm
Tải trọng: 3 Khối
Tổng tải trọng: 5 Tấn
Xe Chở Gà Isuzu 5 Tấn NQR75ME4
Giá Xe: Liên Hệ
Xe Cơ Sở: Isuzu NQR75ME4
Kích thước: 7,865 x 2,170 x 2,370 mm
Tải trọng: 5 Tấn
Tổng tải trọng: 9,5 Tấn
Xe Chở Heo Isuzu 8 Tấn FVR34S
Giá Xe: Liên Hệ
Xe Cơ Sở: Isuzu FVR34S
Kích thước: 10,050 x 2,445 x 2,815mm
Tải trọng: 8 Tấn
Tổng tải trọng: 15 Tấn
Xe Bồn Chở Cám Isuzu FVM34TE4
Giá Xe: Liên Hệ
Xe Cơ Sở: Isuzu FVM34TE4
Kích thước: 97,100 x 2,485 x 2,940 mm
Tải trọng: 15 Tấn
Tổng tải trọng: 25 Tấn
Xe Bồn Chở Xăng Isuzu  FVM34TE4
Giá Xe: Liên Hệ
Xe Cơ Sở: Isuzu FVM34TE4
Kích thước: 97,100 x 2,485 x 2,940 mm
Tải trọng: 20 Khối
Tổng tải trọng: 25 Tấn
Xe Cẩu Isuzu 15 Tấn FVM34TE4
Giá Xe: 1.895.000.000 đ
Xe Cơ Sở: Isuzu FVM34TE4
Kích thước: 97,100 x 2,485 x 2,940 mm
Tải trọng: 15 Tấn
Tổng tải trọng: 25 Tấn
Xe Cẩu Isuzu 6 Tấn FRR90NE4
Giá Xe: 1.280.000.000 đ
Xe Cơ Sở: Isuzu FRR90NE4
Kích thước: 8590 x 2300 x 3330 mm
Tải trọng: 6 Tấn
Tổng tải trọng: 10 Tấn
Xe Ben Isuzu 14 Tấn FVZ34QE4
Giá Xe: 1.315.000.000 đ
Xe Cơ Sở: Isuzu FVZ34QE4
Kích thước: 9460 x 2485 x 2880mm
Tải trọng: 14 Tấn
Tổng tải trọng: 16 Tấn
Xe Ben Isuzu 8 Tấn FVR34LE4
Giá Xe: 825.000.000 đ
Xe Cơ Sở: Isuzu FRR90LE4
Kích thước: 7520 x 2280 x 2530mm
Tải trọng: 6,5 Tấn
Tổng tải trọng: 11 Tấn
Xe Ben Isuzu 6 Tấn FRR90HE4
Giá Xe: 816.000.000 đ
Xe Cơ Sở: Isuzu FRR90HE4
Kích thước: 7520 x 2280 x 2530mm
Tải trọng: 6 Tấn
Tổng tải trọng: 11 Tấn
Xe Ben Isuzu 2 Tấn QKR77FE4
Giá Xe: 550.000.000 đ
Xe Cơ Sở: Isuzu QKR77FE4
Kích thước: 4.860 x 1.875 x 2.310 mm
Tải trọng: 2 Tấn
Tổng tải trọng: 5 Tấn