Isuzu Thùng Lạnh 6 Tấn FRR90NE4
Giá Xe: 1.280.000.000 đ
Xe Cơ Sở: Isuzu FRR90NE4
Kích thước: 8590 x 2300 x 3330 mm
Tải trọng: 6 Tấn
Tổng tải trọng: 10 Tấn
Isuzu Đông Lạnh 1,9 Tấn QKR77HE4
Giá Xe: 749.000.000
Xe Cơ Sở: Isuzu QKR77HE4
Kích thước: 6200 x 1870 x 2820 mm
Tải trọng: 1,9 Tấn
Tổng tải trọng: 2845 kg
Isuzu Đông Lạnh 1,5 Tấn QKR77FE4
Giá Xe: 749.000.000
Xe Cơ Sở: Isuzu QKR77HE4
Kích thước: 6200 x 1870 x 2820 mm
Tải trọng: 1,9 Tấn
Tổng tải trọng: 2845 kg