Xe Ben Isuzu 14 Tấn FVZ34QE4
Giá Xe: 1.315.000.000 đ
Xe Cơ Sở: Isuzu FVZ34QE4
Kích thước: 9460 x 2485 x 2880mm
Tải trọng: 14 Tấn
Tổng tải trọng: 16 Tấn
Xe Ben Isuzu 8 Tấn FVR34LE4
Giá Xe: 825.000.000 đ
Xe Cơ Sở: Isuzu FRR90LE4
Kích thước: 7520 x 2280 x 2530mm
Tải trọng: 6,5 Tấn
Tổng tải trọng: 11 Tấn
Xe Ben Isuzu 6 Tấn FRR90HE4
Giá Xe: 816.000.000 đ
Xe Cơ Sở: Isuzu FRR90HE4
Kích thước: 7520 x 2280 x 2530mm
Tải trọng: 6 Tấn
Tổng tải trọng: 11 Tấn
Xe Ben Isuzu 2 Tấn QKR77FE4
Giá Xe: 550.000.000 đ
Xe Cơ Sở: Isuzu QKR77FE4
Kích thước: 4.860 x 1.875 x 2.310 mm
Tải trọng: 2 Tấn
Tổng tải trọng: 5 Tấn