Isuzu Q-Series
ModelTổng Trọng tải
(KG)

Công suất

(PS)

Giá Niêm yết

(VND)

QKR77FE45,000105454,000,000
QKR77HE45,500105500,000,000

* Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)

Isuzu N-Series
ModelTổng Trọng tải(KG)Công suất(PS)Giá Niêm yết(VND)
NMR77EE45,5001050
NMR85HE46,000124658,000,000
NPR85KE47,500124684,000,000
NQR75LE49,500155745,000,000
NQR75ME49,500155791,000,000

* Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)

Isuzu f-Series
Model

Tổng Trọng tải

(KG)

Công suất

(PS)

Giá Niêm yết

(VND)

FRR90NE411,000190858,000,000
FVR34LE416,0002411,275,000,000
FVR34QE416,0002411,315,000,000
FVR34SE416,0002411,342,000,000
FVM34TE425,0002801,660,000,000
FVM34WE425,0002801,710,000,000

* Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)